... Skip to main content
  1. Informatieverzameling en Gebruik
    • Contact- en Boekingsformulieren: Als u gebruik maakt van onze contact- of boekingsformulieren, vragen we u om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om uw aanvraag te verwerken en om met u te communiceren.
    • Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie zoals bezoekfrequentie, bezochte pagina’s en de locatie van bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren.
  2. Cookies en Web Beacons Onze website gebruikt ‘cookies’ om informatie op te slaan over bezoekersvoorkeuren en de pagina’s op de website die de bezoeker heeft bezocht. Wij gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring te optimaliseren.
  3. Bescherming van uw Gegevens Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om te voorkomen dat deze onrechtmatig worden verwerkt.
  4. Uw Rechten U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van deze rechten.
  5. Wijzigingen in deze Privacyverklaring Landgoed Dijnselburg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze regelmatig te controleren.

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.