... Skip to main content
  1. Intellectuele Eigendomsrechten De inhoud van deze website, inclusief teksten, grafische elementen, logo’s en afbeeldingen, is eigendom van Landgoed Dijnselburg en/of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om materiaal van deze website te kopiëren, te distribueren, te publiceren of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landgoed Dijnselburg.
  2. Aansprakelijkheid Hoewel wij ons inspannen om de informatie op onze website correct en up-to-date te houden, kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie. Landgoed Dijnselburg is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de onbeschikbaarheid ervan.
  3. Externe Links Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd door Landgoed Dijnselburg. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites en het opnemen van links impliceert niet per se een aanbeveling of goedkeuring van de standpunten die op deze sites worden geuit.
  4. Wijzigingen Landgoed Dijnselburg behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen in de inhoud van de website.

Door gebruik te maken van onze website, erkent u dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen beoordeling van de informatie op onze website en dat u instemt met deze disclaimer.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.