... Skip to main content

Het huis der professoren

In 1871 wordt Dijnselburg buiten de familie Nepveu verkocht, waarna in 1883 het bestaande huis wordt afgebroken. Er wordt een nieuw huis in een uitgesproken neorenaissancestijl opgericht, dit is het huidige landhuis oftewel het huis der professoren. Sinds 1946 is het landgoed Dijnselburg in eigendom en beheer bij het aartsbisdom Utrecht, waarvan later een gedeelte wordt gekocht door gemeente Zeist ten behoeve van woningbouw. In 1952 wordt in opdracht van het Bisdom het Philosophicum gebouwd. Het ontwerp werd geleverd door de architecten A. Vosman en J. Starmans, die een typisch voor de Delftse school gebouw ontwierpen. In dit ontwerp zijn er kenmerken van de architect Professor Berghoef terug te vinden, waaronder de betonnen vensteromlijstingen en de horizontaliteit van het gebouw. Dit pand werd een dependance van het Grootseminarie Rijsenburg in Driebergen, waar voornamelijk de filosofie werd onderwezen.

Het Philosophicum

Het Philosophicum omvatte een kapel, les-, toneel – en recreatiezalen en slaapvertrekken voor ongeveer 100 studenten. Van 1984 – 2007 was hier onder andere de diakenopleiding gevestigd. Sinds die tijd heeft het landgoed geen actieve functie meer ten behoeve van het aartsbisdom en worden kamers verhuurd voor bewoning en wordt kantoorruimte verhuurd, beiden wel in het licht van de huidige bestemming.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.